My Dog 2019
Bästa junior
Cruft kvalficerad
Cert
Året börjarde bra.
Avalon nu 18 månader