1a plats i champion klassen på Scandinavian Mastergroom i Sverige 2015. Med fina Pam som jag tävlat med många gånger. Hon bara älskade och stå i centrum och var toppen på alla sätt.