Domaren Chiara Ponetti från Italien går igen mitt resultat. För sedan sätta poäng på mitt arbete. Pam :)