Groom Team Sweden 2015
World Team Champion Ship
Milano Italien. Jag reprensenterade Bichon Frise och tävlade med White Visons alias JOY.