Ega vd president för
european grooming association.
Umberto Lehman. Dömer min klass.