Domare Jan Törnblom känner igenom noga hundens proportioner och gör sin bedömning.